درباره ما

بافنده رویای شما به زیبایی برج پاریس

// درباره ما

بهترین راه حل کسب و کار خود را با ما دریافت کنید

ویژگی های برجسته ما


محصولات فرش پاریس

انواع فرش های 1200 شانه ساده و گلبرجسته و 1500 شانه

ویژگی فرش های 1200 شانه

فرش ماشینی 1200 شانه با تراکم 3600، 10 رنگ برای بافت آن از نخ صد در صد اکرولیک استفاده می شود.

ویژگی فرش های 1500 شانه

فرش ماشینی 1500 شانه با تراکم 4500 برای بافت آن از نخ صد در صد اکرولیک استفاده می شود.

مهمترین ویژگی های فرش ماشینی خوب

استفاده از نخ با کیفیت، ارتفاع خاب مناسب، تقارن و زیبایی طرح فرش

درباره فرش پاریس

این شرکت در قطب نـساجی کـشور در مـنطقه صنعتی، کـهن و تـاریخی کاشان، نزدیـک 12 سـال است کـه در زمـینه فـرش مـاشینی فـعالیت دارد.

ایمیل

info@parisrug.com